Вие сте тук

Среща на Звеното за управление на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и регионалните ИТ специалисти

Среща с регионалните ИТ специалисти, декември 2011 г.
Среща с регионалните ИТ специалисти, декември 2011 г.
Среща с регионалните ИТ специалисти, декември 2011 г.

На 28 и 29 ноември 2011 г. в гр. София се проведе среща на Звеното за управление на програмата и регионалните ИТ специалисти от всички области на България. На срещата беше направено обобщение на извършената работа по Етапи 2009 и 2010 на програмата и регионалните ИТ специалисти бяха инструктирани по задачите си за Етап 2011. Бяха обсъдени и възможностите, които предоставят обученията по ИКТ на ИТ специалистите.