Вие сте тук

Открит урок по повод международния ден за борба с вируса на СПИН - Народно читалище „Соколов – 1919г.” с.Паничери, общ.Хисаря, обл.Пловдив

На 1 декември 2011г. В информационният център на библиотеката при НЧ „Соколов -1919г.” с.Паничери, обл.Пловдив по програма Глобални библиотеки, гостуваха ученици от 5, 6, 7 ,8 клас на ОУ „Христо Ботев” с.Паничери.Съвместно с Местната комисия за борба срещу обществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Хисаря, бе организиран урок и прожектиран образователен филм за борбата против вируса на СПИН и дрогата. Присъстваха обществените възпитатели – Невена Пашкулова и Иванка Мишинкова.