Вие сте тук

Обучение по компютърна грамотност за граждани в НЧ “Н.Й.Вапцаров – 1924” гр.Стамболийски

От 28 ноември 2011г. до 2 декември 2011г. се проведе обучение по начална компютърна грамотност за възрастни по Програма „Глобални библиотеки – България” при НЧ „Н.Й.Вапцаров- 1924” гр.Стамболийски.

В две групи се обучаваха 10 човека на възраст от 46 г. до 71 г. Групите бяха сформирани съобразно нуждите и свободното време на обучаемите.
За 20 учебни часа курсистите се запознаха с основните характеристики на компютъра, работа с клавиатура и мишка, основни понятия в работата с Интернет – какво е е-поща, проверка на сметки, търсене на информация в интернет пространството, Skype.

Всички останахa доволни от обучението. Обучаваните придобиха много нови знания и умения. За библиотеката остана удовлетворението от постигнатите резултати и новите приятелства.
Библиотеката ни се превърна в нов, модерен, информационен център благодарение на Програма „Глобални библиотеки” – България.