Вие сте тук

Първо обучение за хора с увреден слух по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" се проведе в София

ИКТ обучение на хора с увреден слух в София

От 5 до 9 декември 2011 г. в читалище „Факел” в София се проведе първото ИКТ обучение по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”,  предназначено за хора с увреден слух. Обучението беше организирано с помощта на сдружение "Отворено общуване" и Столична библиотека. Участваха 7 души на възраст от 20 до 33 год. Обучението води Илия Кърджанов – ИКТ обучител с голям опит в обучения за хора с увреждания. За обучението беше използвана мобилната компютърна лаборатория на програмата. Ентусиазмът, с който беше посрещнато обучението, дава на екипа на програмата основание да обмисли организирането на още такива обучения и да създаде специална програма за обучението на хора с увреден слух в бъдеще.