Вие сте тук

Обучение в НЧ „Напредък 1895” гр. Радомир

НЧ „Напредък 1895” гр. Радомир обяви процедура за набиране на желаещи за обучение по начална компютърна грамотност. Две са важните условия за допускане до курсовете - желаещите да са читатели на библиотеката и да са на възраст над 55 години. Компютърните курсове ще се провеждат в читалнята на библиотеката, на компютрите, получени по Програма”Глобални библиотеки” и са безплатни  за потребителите на библиотеката.

Обучението ще започне през месец януари 2012 г. и преподаватели ще бъдат специалистите по информационни технологии към читалището.