Вие сте тук

Открити уроци по биология и химия в библиотеката на с. Искра, обл. Пловдив

Открит урок по биология в с. Искра, обл. Пловдив
Открит урок по биология в с. Искра, обл. Пловдив
Открит урок по химия в с. Искра, обл. Пловдив
Открит урок по химия в с. Искра, обл. Пловдив

На 15 декември 2011 г. в библиотеката при НЧ „Иван Вазов – 1896 г." - с. Искра с помощта на техниката, предоставена по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”, се проведе открит урок по биология, озаглавен „Господари на небето”. Читалищният секретар-библиотекар Хр. Христева представи пред ученици от ОУ „Отец Паисий” презентация, посветена на живота, заплахите и опазването на ловния сокол – рядък световно застрашен вид от разред дневни грабливи птици. Учениците с интерес наблюдаваха презентацията, активно се включиха в беседата и игрите и изказаха своята благодарност на всички, които са дали частица от себе си новата компютърна техника да достигне до тях.

На 16 декември в библиотеката се проведе още един открит урок - упражнение по химия на тема "Съставяне на химични формули на съединения, изградени от два елемента". Читалищният секретар-библиотекар представи презентацията и принтира работните листове на учениците, благодарение на техниката, предоставена по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.