Вие сте тук

Как библиотеката в с. Славотин, обл. Монтана помага на един млад човек

В малкото Монтанско село Славотин (с около 400 жители) Програма "Глоб@лни библиотеки - България" е предоставила 3 компютъра на читалищната библиотека. Единият от двата компютъра за потребители се ползва редовно от млад мъж с физическо увреждане. Той сподели с Красимира Кънева, регионален мениджър от Звеното за управление на програмата, че всеки ден е в библиотеката и възможността да ползва безплатно Интернет е променила живота му. Освен това, уютната библиотека му дава възможност да се среща и с други хора от селото и да преодолее социалната изолация, в която принудително е попаднал заради заболяването си.