Вие сте тук

Откриване на библиотечно-информационен център в с. Равно поле

Откриване на библиотечно-информационен център в с. Равно поле
Откриване на библиотечно-информационен център в с. Равно поле
Откриване на библиотечно-информационен център в с. Равно поле
Откриване на библиотечно-информационен център в с. Равно поле

На 22 декември 2011 г. в Народно читалище „Просвета 1922” - с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София бе открит дълго чаканият библиотечно-информационен център по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Събитието бе уважено от Галина Томова – регионален кординатор по програмата и Ангелина Илиева – началник отдел „Култура” при община Елин Пелин, както и от много жители на селото. Лентата бе прерязана от Галина Томова и Юлиана Стоилова – председател на читалищното настоятелство на НЧ „Просвета 1922”. Г-жа Стоилова произнесе приветствено слово и благодари на г-жа Томова и г-жа Илиева за тяхното съдействие при изпълнението на програмата в с. Равно поле.