Вие сте тук

Тримесечни отчети на целевите библиотеки по Етапи 2009 и 2010 за периода 1 юли – 30 септември 2011: анализ на процеса и на получените данни

Във връзка с въвеждането на система за мониторинг и отчетност по програмата, през месец май работна група от представители на ЗУП, ПРООН и регионални координатори изработи форма за тримесечен отчет за целевите библиотеки. Редовното тримесечно отчитане се въвежда за всички целеви библиотеки, като за тези по Етапи 2009 и 2010 първият отчетен период е юли-септември 2011 г. От връзката по-долу можете да изтеглите анализ на подадените отчети за първия отчетен период.