Вие сте тук

Работно ателие "Живата история": изследване, съхраняване, представяне историята на родния край

От 11 до 15 април 2011 г. Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна реализира работно ателие "Живата история" по секторна програма "Грюндвиг" на Европейската комисия. Фокусът е върху обмяната на знания между хора и поколения в процеса на мултикултурен диалог, чрез разработване и прилагане на иновативни и традиционни практики за "учене през целия живот". Посредством паралелна виртуална и реална разходка сред паметниците и културно-историческите забележителности на Варна - "вчера и днес", се предоставят знания и умения, свързани със събиране, съхраняване и популяризиране на регионалната история, чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии.

Повече информация за събитието ще намерите на сайта на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна.

History_Alive_Varna2_small.jpg

History_Alive_Varna1_small.jpg