Вие сте тук

Предварителна готовност на целевите библиотеки от Етап 2010 за получаване на ИКТ оборудване

Финализиран е анализът на предварителната готовност на целевите библиотеки по Етап 2010 за получаване на ИКТ оборудването по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

pdf.gifПредварителна готовност на целевите библиотеки от Етап 2010 за получаване на ИКТ оборудване (674.63 KB)