Вие сте тук

Приключи набирането на кандидатури за включване в програма „Глоб@лни библиотеки – България” за етап 2009 г.

840 библиотеки кандидатстват за включване в програмата „Глоб@лни библиотеки - България" за етап 2009 г.

Кандидатурите са подадени съвместно с 245-те общини, на територията на които се намират съответните библиотеки и читалища. Така общините поемат ангажимент да предоставят необходимата дългосрочна подкрепа за всички библиотеки, включени в кандидатурата. Средно по 3 предложения за включване на библиотеки в програмата са подадени от общините, като най-голям брой кандидатури - 14 и 13 - са представили община Дулово и община Плевен.

95% от кандидатурите са на читалища, 3% - на регионални библиотеки, по 1% - на общински и градски библиотеки.

Програма „Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация и услуги чрез Интернет за българските граждани. Предвижда се 900 обществени библиотеки от цялата страна да получат информационно и телекомуникационно (ИТ) оборудване и достъп до интернет, с които да разширят обхвата на услугите за библиотечните посетители и местната общност. Програмата предвижда чрез набиране на допълнителни средства да се осигури ИТ оборудване за още поне 700 обществени библиотеки. Близо 3 000 библиотечни служители от над 1 600 библиотеки ще бъдат обучени в компютърни умения, нови услуги и библиотечен мениджмънт.

Процедурата за подбор на целеви библиотеки за 2009 г. и изискванията за включване в програмата бяха представени във всички 28 области на страната през месеците май и юни 2009 г. Повече от 3 500 библиотечни и читалищни дейци и представители на общините участваха в информационните срещи.