Вие сте тук

Шеста група от граждани приключи обучението си по ИКТ в Народна библиотека „Иван Вазов” в Пловдив

Приключи обучението на шестата група от граждани в Обучителния център на Народна библиотека „Иван Вазов" - Пловдив, открит по Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Курсистите се обучаваха в два модула по два дни: „Работа с компютър. Програмата за текстообработка Word" и „Интернет за начинаещи". Досега са проведени 12 двудневни обучения за начални компютърни умения и работа в интернет среда.

Гражданите придобиват и начални знания за основните комуникации, осъществявани чрез интернет, като електронна поща, Skype и Facebook. С помощта на обучителя те си създават и самостоятелен профил в безплатната поща www.abv.bg и в Skype.

Предложенията на всички обучаеми са обученията да продължат и в по-високи нива на компютърна компетентност. Обучението дава самочувствие на по-възрастните, че няма цифрова пропаст между тях и младите хора и им помага да се чувстват свързани с глобалния свят на информацията.

Citizens_Training_Plovdiv_Group_6_small.jpg