Вие сте тук

Представители на българската библиотечна общност участваха в Световния конгрес на Международната федерация на библиотечните асоциации и институти - IFLA

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" подкрепи участието на 18 представители на българската библиотечна общност в редовната годишна конференция и световен конгрес на Международната федерация на библиотечните асоциации и институти - IFLA (www.ifla.org), който се проведе от 23-ти до 27-ми август в Милано, Италия.

Регионални координатори по програмата, представители на академичната общност - преподаватели по библиотечни дисциплини от Софийския университет и СВУБИТ, членове на Българската библиотечно-информационна асоциация, както и представители на Звеното за управление на програмата станаха съпричастни към най-голямото събитие на световната организация.

В програмата на конференцията бяха включени теми за новите тенденции в развитието на библиотечните и информационни дейности; за съвременните практики и проблемите в работата на библиотеките; за предизвикателствата пред професията на библиотекаря. Развитието на информационните технологии и новите очаквания на потребителите налагат смяна на парадигмата на библиотечните и информационни дейности и промяна във визията за библиотеките - това беше един от акцентите на форума. На огромна площ бяха разположени изложбени щандове на световни издателства и фирми, предлагащи модерни технологични решения за съвременните библиотеки.

Членовете на българската делегация проведоха редица срещи с колеги от цял свят и взеха участие в дискусиите след всеки тематичен панел. Те участваха и в избора на нов президент на организацията.