Вие сте тук

Приключи първото обучение по компютърни умения за възрастни хора в Шумен

В Обучителния център на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" - Шумен, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотеки - България", приключи първото безплатно обучение по начална компютърна грамотност за граждани в пенсионна възраст. От предлаганата образователна услуга се възползваха 10 шуменци, които придобиха основните умения: работа с текстообработващата програма MS Word 2007, ползване на електронна поща, Skype и Facebook и търсене на информация в Интернет.

Обучението е в съответствие с усилията на библиотеката да разшири предлаганите услуги с оглед приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество. Поради засиления интерес обучението по начална компютърна грамотност за граждани в пенсионна възраст ще продължи и през м. юли 2011 г.

Training_Shumen_small.jpg