Вие сте тук

Завърши второто обучение за библиотекари в Добрич

Завърши обучението по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" - направление „Общуване и работа с потребители и общности" в Регионална библиотека „Дора Габе" - Добрич. 15 библиотекари от регионалната библиотека и областта получиха сертификати за успешно завършен курс. Придобиването на знания и умения в общуването и работата с потребители библиотекарите дължат на обучителя по Програма „Глоб@лни библиотеки - България" - Павел Павлов.

Обучителният курс включва комуникационни умения /за различни стилове на общуване, съобразени с потребителите на библиотечни услуги/, презентационни умения /основни техники и визуални средства за презентиране в зависимост от аудиторията, придобиване умения за взаимодействия с читателите/, умения за мотивиране /нови познания за начините и методите за мотивиране и активизиране на местната общност и въвличането й в дейностите на библиотеката/, работа в екип и група /екипни взаимодействия и екипно развитие, както и работа с общности/, учене през целия живот /за ролята на библиотеката за учене през целия живот/.

Обучението по този модул се проведе чрез решаване на казуси, презентации и демонстрации, работа в малки групи, дискусии, разиграване на роли и попълване на въпросници. Особено полезно бе споделянето на опит от всички участници и анализирането му от групата.

За ефективното провеждане на интерактивното обучение спомогна и добрата организация, създадена в регионалната библиотека.

2nd_Training_Dobrich_small.jpg