Вие сте тук

Официално откриване в Народно читалище “Соколов-1919 г.” - с. Паничери

На 21 юни 2011 г. в библиотеката на читалище „Соколов -1919" - с. Паничери, общ. Хисаря бе прерязана лентата и стартира работата по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" в тържествена обстановка, в присъствието на представители на Общинска администрация, на зам.-кмета на Община Хисар инж. Пенка Ганева и представители на местната общност. Гостите бяха посрещнати с хляб и сол. След представянето на Програмата от председателя на читалището Петко Пашкулов добри думи и пожелания за бъдещето на Програмата отправиха инж. П. Ганева и общинският съветник Рангел Спасов.

Библиотеката е сред 17-те в областта целеви по втори етап на програмата и получи 3 стационарни компютъра, мултимедия - екран и проектор, копирно устройство "четири в едно" /принтер, копир, факс и скенер/. Програмата е насочена към местните хора, най-вече към тези, които са с ограничени възможности, като предоставя безплатен достъп до Интернет. Направена бе демонстрация от библиотекари и гости на търсене на разписание на автобусите, справка за здравно осигуряване, проверка на фактура за електричество и разговор по Skype. Предстои обучение на библиотекаря, който впоследствие ще помага на потребителите да ползват новото оборудване.

Panicheri_Opening_small.jpg