Вие сте тук

Курс по ИКТ в библиотеката при ОНЧ “Просвета” - Златоград

В библиотеката при ОНЧ "Просвета" - гр. Златоград започна курс по компютърна грамотност „60+". Обучението ще бъде с продължителност две седмици и ще даде възможност на участниците в пенсионна възраст да се запознаят с компютърните и периферните устройства, текстообработката, работата в Интернет, регистрацията на електронна поща и Skype.

Обучението се провежда по инициатива на библиотеката и се води от председателя на читалището Пламен Чингаров, който е и обучител по информационни и комуникационни технологии за Смолянска област по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

При заявен интерес от страна на пенсионерите курсовете ще продължат. Те са в съответствие с целите на Програма „Глоб@лни библиотеки - България", а именно достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез библиотеките, превръщането им в съвременни информационни центрове, в място за учене през целия живот, привличане и приобщаване на хора от всички възрасти за достъп до глобалното информационно общество. Мисията на съвременните библиотеки е да разширяват своя обхват и дейности, да се превръщат в по-привлекателни за посетителите места и да играят все по важна роля в местното развитие.

ICT_Training_Zlatograd.jpg