Вие сте тук

Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и в НЧ “Просвета-1927” в с. Чавдарци, община Ловеч

На 4 юли 2011 г. зам.-кметът на Община Ловеч инж. Пламен Петков откри информационния център в библиотеката на село Чавдарци, община Ловеч. На откриването присъстваха Красимира Кънева - теренен координатор по програмата, Мариана Иванова - регионален координатор и директор на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев", доброволци от библиотеката и представители на Община Ловеч. Оборудването включва три компютърни конфигурации и мултимедия. Библиотекарят Мая Маринова запозна гостите с първата си дигитална колекция от снимки, разказваща за историята на читалището.

Chavdartsi_Opening.jpg