Вие сте тук

В НЧ “Напредък – 1928” - с. Казачево, община Ловеч говориха с внуците в Гърция

На 4 юли 2011 г. зам.-кметът на Община Ловеч инж. Пламен Петков откри информационния център в библиотеката на село Казачево, община Ловеч. Заедно с Красимира Кънева - теренен координатор по програмата - те символично прерязаха трикольорната лента. Гости бяха и Мариана Иванова - регионален координатор за областта и директор на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев", доброволци от библиотеката и представители на Община Ловеч. Оборудването включва три компютърни конфигурации и мултимедия. Освен презентация със снимки за читалищната дейност на гостите беше представена и презентация на малките доброволци към читалищната библиотека. Те споделиха опит и обещаха съвместни дейности заедно с доброволците в Ловеч. Най-интересен за всички, особено за възрастните хора, беше разговорът по Skype с внуците на баба Елена от Гърция. Вече има дълъг списък с желаещи да бъдат обучавани как да работят в интернет. Има и доброволци, които ще ги научат.

Kazachevo_Opening_small.jpg