Вие сте тук

Участие в Читалищната учебна година на областните Регионални експертно-консултантски и информационни центрове

Анна Попова и Красимира Кънева от звеното за управление на програмата участваха в Читалищната учебна година на областните РЕКИЦ (регионални експертно-консултантски и информационни центрове), проведена на 22 и 23 октомври 2009 г. в Двореца на културата, Перник. Анна Попова информира представителите на читалищата за текущите дейности на Програмата, селекцията на целеви библиотеки за 2009 и 2010 г. и следващите стъпки за подписване на споразумения между партньорите в Програмата. Красимира Кънева, координатор на терен за 10 области в Западна България, проведе срещи с представители на регионалната библиотека и читалищните библиотеки на област Перник, за които ще отговаря пряко по време на изпълнение на Програмата.