Вие сте тук

На 14 юли 2011 г. изтича срокът за попълване на анкетни карти от целевите библиотеки по Етап 2009

Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" (ЗУП) подготви онлайн анкета, предназначена за събиране на информация относно въздействието на програмата върху целевите библиотеки по Етап 2009. Напомняме, че крайният срок за попълване на анкетата изтича утре - 14 юли 2011 г. Целевите библиотеки по Етап 2009 могат да се обръщат за съдействие към Теренните и/или Регионалните координатори на програмата за съответната област.