Вие сте тук

Работна среща между български и руски библиотекари в Стара Загора

На 28 юни 2011 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески" - Стара Загора се състоя работна среща на група библиотекари от Москва с колеги от Стара Загора и региона. Срещата е организирана от Варненския институт за стимулиране на икономиката. Темите на срещата бяха: работа на библиотеките в условия на пазарна икономика, привличане на децата и младежите към четенето, професионална подготовка и обучение на библиотекари. Осъществен бе видео мост с Централната библиотека № 202 в Москва, носеща името на Юрий Гагарин. Колегите споделиха своя опит в работата по повод 50-годишнината от полета на първия космонавт. Директорът на библиотеката в Стара Загора Снежана Маринова разказа за дейността на своите колеги и за съвместната работа с Националната астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин". Николай Марков представи участието на българските библиотеки в Програма „Глоб@лни библиотеки - България. Срещата продължи с приятелска вечеря, на която бяха очертани възможностите за бъдещи професионални контакти.

Stara_Zagora_Russian_Meeting_small.jpg