Вие сте тук

Пилотно обучение по управление на съвременната библиотека във Варна

На 6 и 7 юли 2011 г. се проведе първата част от пилотното обучение по направление 2 на Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Участници в обучението са библиотекари от читалища, одобрени за включване в Етап 2009 на програмата, от следните общини на Варненска област: Варна, Белослав, Бяла, Провадия, Дългопол, Долни чифлик, Вълчи дол, Ветрино. Обучител е Емил Демирев, библиотекар в отдела за справочно-библиографска информация и регионална история на Регионална библиотека "Пенчо Славейков". Участниците в обучението бяха приветствани от Емилия Милкова - директор на библиотеката.

Втората част на пилотното обучение ще се проведе на 12, 13 и 14 юли.

15 читалищни библиотекари от целевите библиотеки за област Варна се очаква да получат знания и компетентности в следните области:

  • Мисия и задачи на обществената библиотека
  • Управление и организация на библиотечните ресурси
  • Политики и нормативни документи в областта на библиотечно-информационното обслужване

Успешно завършилите ще получат сертификати от Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

Varna_Pilot_Training_Area2_small.jpg