Вие сте тук

Обучение по комуникации

Наталия Георгиева, специалист връзки с обществеността и Станимир Кискинов, специалист по застъпничество и фондонабиране на Програма „Глоб@лни библиотеки", се завърнаха от обучение по комуникации, проведено от 21 до 23 октомври в Ню Йорк. В тренинга взеха участие представители на програми от различни обществени сектори, финансирани от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" по целия свят. Акценти в обучението бяха непреходната ценност на личната, персонализирана история в обществената комуникация; умението да се представи визитката на организацията в рамките на кратка 30-секундна реч; тактически похвати за диалог при наличието на опозиция или апатия и една ефикасна схема за изготвяне на комуникационен план „стъпка по стъпка" чрез отговори на конкретни съгласувани въпроси. Споделеното от водещи лектори и медийни специалисти ще послужи за обогатяване на комуникационната стратегия на програмата и в процеса на обучение на представители на целевите библиотеки в България.