Вие сте тук

Проведе се пресконференция за обявяване на списъка от обществени библиотеки, предложени за включване в първата фаза (Етап 2009) на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

Г-жа Лене Йесперсен, и.д. постоянен представител на ПРООН - България, г-н Даниел Калчев - Изпълнителен директор на НФ “Култура” и

Национален директор на Програмата от страна на Министерство на културата и г-н Трендафил Меретев, ръководител на Програмата, обявиха на специална пресконференция списъка от обществени библиотеки, предложени за включване в първата фаза (Етап 2009) на Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

Пресконференцията се проведе на 5 ноември 2009 г., четвъртък. Повече информация вижте в официалното прес-комюнике.