Вие сте тук

Обучение на пенсионери се проведе от 9 до 13 януари в Русе

Обучение на граждани в Русе, януари 2011
Обучение на граждани в Русе, януари 2011
Обучение на граждани в Русе, януари 2011

От 9 до 13 януари 2012 г. включително се проведе поредното обучение по начални компютърни умения на хора в пенсионна възраст в библиотечно-информационния център на Народно читалище “Захари Стоянов – 1937” – Русе, оборудван по Програма “Глоб@лни библиотеки”. В обучението се включиха доброволци от Младежкия парламент на Общински младежки дом – Русе, които всеки ден в продължение на два часа посещаваха читалището и помагаха на библиотекарите да обучават възрастните хора да работят с електронна поща или да комуникират с децата и внуците си, живеещи в други страни, по Skype.

Съвместната доброволческа кампания е в рамките на започващата Европейска година на активно стареене и солидарност между поколенията.