Вие сте тук

Обявен е списъкът от обществени библиотеки, предложени за включване в първата фаза (Етап 2009) на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

София, 5 ноември 2009 г.

455 обществени библиотеки от 234 общини на страната са предложени за включване в първата фаза (Етап 2009) на Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Програмата цели да насърчи модернизирането на библиотеките в цялата страна, за да подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество. Библиотеките-партньори ще получат достъп до интернет, компютърно оборудване и периферна техника за ползване от посетители и обучение за своите служители, обслужващи посетителите. Очаква се библиотеките да разширят обхвата на предлаганите услуги, да станат по-привлекателни за хората и да играят по-значима роля в развитието на местните общности.

При избора на целевите библиотеки е следван принципът за балансирано географско покритие. Ключови критерии са също включването на възможно най-голям брой библиотеки, баланс между стремежа за по-голям брой обслужвано население и за посрещане потребностите на по-малките населени места, както и наличието на съпричастност и финансово участие от страна на общинските власти. 314 от предложените библиотеки са в населени места с население под 5000 жители.

Целевите библиотеки са избрани след преценка на изпълнението на основните им задължения и работата им с общността в последните години. Резултатите от преценката бяха разгледани от независими експерти, Звеното за управление на програмата, 28-те регионални координатори на програмата и представители на ключовите партньори: Министерство на културата; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Българската библиотечно-информационна асоциация; Националното сдружение на общините в Република България и ПРООН.

840 библиотеки от 245 общини кандидатстваха за включване в програмата на Етап 2009 г. Предложенията бяха подадени съвместно с общините, с което местната власт декларира дългосрочен ангажимент към програмата. Процедурата за подбор на целеви библиотеки и изискванията за включване в програмата бяха представени през м. май и м. юни 2009 г. пред повече от 3500 библиотечни и читалищни дейци и представители на общините във всички 28 административни области на страната.

Общият бюджет на програма „Глоб@лни библиотеки - България" е 50 милиона щ.д., което включва 15 милиона щ.д. грант от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс", дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ.д. от Майкрософт, както и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ.д. от централния и местните бюджети в България. Планира се общо 900 обществени библиотеки да получат ИТ оборудване за посетителите, а 3000 служители от тези 900 и други 700 библиотеки да преминат цялостна обучителна програма в периода 2010-2012 г. Програмата ще включи библиотеките в дейности по застъпничество, връзки с обществеността и фондонабиране, разгласа на новите услуги за посетители и работа в мрежа.

Набирането на кандидатури от библиотеките и общините за включване във втората фаза на програмата (Етап 2010) ще започне през февруари 2010 г.

Пълния списък на библиотеки, предложени за включване в първата фаза (Етап 2009), можете да разгледате тук

GL_press_conf_5_Nov_small.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

За повече информация се обръщайте към:

Звено за управление на програмата
Г-н Трендафил Меретев, ръководител на програмата
тел. (+359 2) 98 99 088
e-mail: tmeretev@glbulgaria.net