Вие сте тук

Финансиране за утвърждаване на демокрацията в Югоизточна Европа

Балканският тръст за демокрация (Balkan Trust for Democracy или BTD), създаден през 2003 г. от German Marshall Fund of the United States, USAID и фондация "Чарлз Стюарт Мот", е финансираща инициатива, която подкрепя демокрацията, доброто управление и евроатлантическата интеграция в Югоизточна Европа. BTD предоставя финансиране на стойност за утвърждаване на демократичните структури в Югоизточна Европа в две програмни области. Повече информация за тази възможност можете да научите от файла по-долу.

pdf.gifБалкански тръст за демокрация (Balkan Trust for Democracy) (358.37 KB)