Вие сте тук

Отзив за работата по програмата от Галя Петкова, библиотекар в НЧ "Петко Симеонов-1905" - с. Муселиево, обл. Плевен

Аз се докоснах до компютрите, когато ги получихме от "Глоб@лни библиотеки" и сега навлизам в използването им. Бях на обучение сега, през есента. Много се радвам, че имам възможност вече да работя с компютър, да съм в крак с времето и най-вече жителите на моето село да имат възможност да им помагам; особено на възрастните хора, когато идват да видят снимки на децата и внуците си, които са далеч, да им прочета за наши съселяни, да им покажа Айфеловата кула. Това е прекрасно.