Вие сте тук

Отзиви за Програма "Глоб@лни библиотеки - България" от целеви библиотеки по Етап 2009

На тази страница представяме някои от отзивите за изпълнението на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" от целеви библиотеки по Етап 2009, участвали в анкета за установяване на въздействието на програмата върху тяхната работа.

Благодарим за предоставената възможност да ползваме тази техника на века. Повиши се нивото на библиотечното обслужване. Повиши се самочувствието на библиотекарите и читалищните работници!
Бенка Айкова, библиотекар, библиотека при НЧ "Св. Кл. Охридски" - гр. Симитли

Искаме да изкажем благодарности на всички, които спомогнаха тази програма да се реализира в нашата библиотека. При нас всеки ден има много млади хора. Наистина се чака ред, за да седнат на компютрите. Огромна е ползата за читалището като цяло. Започнахме да сканираме снимковия материал на читалището и да създаваме дититален архив, защото това е безценно наследство. Свързахме се с колеги от цялата страна, обменяме информация по всички въпроси, касаещи нашата дейност. Спестяваме средства по този начин. Не мога да изброя всичко...! Само искам да споделя сълзите на една майка, която 3 години не беше виждала сина си, който е в чужбина, и която говори с него и го видя по Skype! Това си струва усилията! Още веднъж поклон!
Теодора Миновска-Василева, библиотекар, библиотека при НЧ "Иван Вазов 1893" - с. Първомайци, обл. Велико Търново

Доставената техника е като глъдка въздух за всички жители на с. Козаревец. Тя даде възможност най-вече на децата и хората в активна трудоспособна възраст да получават свободен достъп, превърна библиотеката в място за активна комуникция, място, където децата запълват свободното си време, информирайки се, общувайки. Те с удоволствие и търпение влизат в читалните и залите, което за нас е изключителна радост и удоволствие. Библиотеката се напълни с живот. Благодарим Ви, че направихте библиотечната работа още по-удовлетворяваща и мотивираща, накарахте ни да се чувстваме полезни повече от всякога.
Йорданка Андреева, административен секретар, библиотека при НЧ „Земеделец 1899" - с. Козаревец, обл. Велико Търново

Непременно бих искала да споделя моето и на колегите си задоволство от хубавата техника, която работи перфектно и безотказно, а също така и радостта на читателите от възможността да ползват безплатен и високоскоростен интернет. Проведеното обучение от Калоян Здравков с библиотекари през март и април беше наложително и много полезно. Преди тази техника имахме морално и физически остарял компютър, чиято операционна система беше Windows XP. Искам да изкажа мнението си, че операционната система Windows 7 е много по-добра. Така че благодарим на всички участници в програмата!
Татяна Петрова, библиотекар, библиотека при НЧ „Отец Паисий 1905" - гр. Полски Тръмбеш

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" е най-хубавото нещо, което се е случвало в последните години в нашата библиотека. Чрез модерната компютърна техника местната общност получи повече възможности за достъп до глобалната мрежа и информацията. Това пролича и чрез електронното преброяване - много хора впоследствие станаха наши читатели. Положително оценявам и обучението на библиотекарите.
Савина Цонева, директор, Регионална библиотека "Априлов Палаузов" - гр. Габрово

НЧ "Йордан Йовков 1896" - с. Красен сърдечно благодари за предоставената техника, благодарение на която населението на селото и околните села имат достъп до всички краища на света!
Петранка Драгнева, работник в библиотеката при НЧ "Йордан Йовков 1896" - с. Красен, обл. Добрич

След доставката на компютрите в селото за първи път има интернет достъп /това е най значимата придобивка от много години насам/. Библиотеката е пълна с деца, на двата компютъра се събират по 6-8 деца, а останалите, чиито общ брой през ваканциите е 30-40, рисуват, играят карти и други игри, докато чакат ред. През учебно време с учениците изготвяме реферати, презентации, решаваме тестове за входни и изходни нива. С няколко баби и дядовци осъществяваме Skype връзка с Италия, Испания и Америка с децата и внуците им. За предоставените ни възможности МНОГО БЛАГОДАРИМ!
Спаска Бельова, библиотекар, библиотека при НЧ „Пробуда 1902 г." - с. Баланово, обл. Кюстендил

Библиотеката стана дом за всички равногорци и гости и единствен комуникационен център за всякакъв вид информация.
Мария Спасова, секретар - библиотекар, библиотека при НЧ „23 април 1876 - 1909" - с. Равногор, обл. Пазарджик

Благодарим ви за това, че направихте толкова много за нашия бранш, трудно е да се намери измерение за постигнатото. Още първите ви стъпки показаха висок професионализъм и обич към това, което правите. Ето защо днес всички библиотеки, включени в програмата, се радват на изграждането на модерни информационни центрове в отделите си.
Стефан Рапонджиев, главен библиотекар, Градска библиотека „Стоян Дринов" - гр. Панагюрище

Благодарение на новите възможности, които предлага библиотеката, интересът към нея неимоверно се повиши. Децата започнаха да идват не по задължение, а с голямо желание. Независимо, че достъпът до компютри е ограничен поради големия брой желаещи, те запълват времето си с четене, коментари за прочетеното и контакти между тях самите. Възрастните читатели започнаха да се интересуват и да ползват достъпа до различни социални мрежи за безплатни контакти с близките си, за много други неща от гореизброените и не на последно място - за приятен разговор с библиотекаря. Определено благодарение на новата техника станахме интересни и атрактивни за децата, полезни и нужни за възрастните, реализирани и доволни от себе си. Визията на библиотеката се обнови и осмисли по нов начин, а авторитетът на библиотекаря порастна и се утвърди.
Запрянка Тафрова, секретар-библиотекар, библиотека при НЧ „Съединение 1875" - гр. Съединение

От името на читателите сърдечно благодарим за шанса, който им дадохте. С получената техника те обогатяват своите знания и кръгозор, а библиотеката предлага нови услуги на общността.
Дияна Йорданова, библиотекар, библиотека при НЧ „Саморазвитие" - гр. Завет

Щастливи сме, че чрез предоставената компютърна техника потребителите ни се увеличиха и се задържат по дълго време в библиотеката; има нова комуникация между нас и читателите; има позитивни нагласи и сред хората, които не са ползвали библиотеката; чрез социалните мрежи споделяме добри библиотечни практики; има по-висока информираност на потребителите.
Радка Иванова, библиотекар, библиотека при НЧ "Васил Йорданов 1942 г." - с. Нова Черна, обл. Силистра

Благодарение на програмата населението получава достъпна и безплатна информация от интернет и обслужване, младите жители се възползват от социалните мрежи и посещават по-често библиотеката. Целта ни е да привлечем и обучим и по-възрастните читатели. В момента библиотеката ни е най-посещаваната орзанизация в населеното място! Спокойно може да претендираме, че тя вече е част от глобалния свят!
Даниела Мъхова, библиотекар, библиотека при НЧ „Орфей 1947" - с. Ерма река, обл. Смолян

За нас е важна обратната връзка, която получаваме от потребителите, за да подобрим своята работа. За целта въведохме дневник. Ще цитираме някои мнения от него:

  • "Колкото и странно да звучи, в Ивайловград има перфектна интернет зала по Програма "Глоб@лни библиотеки". Продължавайте да бъдете инициативни и ще постигнете необходимите успехи." Никола Кръстев, Крумовград
  • "Интернет залата беше необходима от много време. Сега е факт!" Костадин Дичев, Ивайловград
  • "Използвах интернет залата в критичен за работата ми момент. Перфектен интернет кабинет и добра връзка - единствена като че ли в града. Член съм на хоровия колектив към читалище "Родина" - гр. Стара Загора и благородно ви завиждам за материалната база и инвестициите, които сте съградили. Благодаря ви!" Кирил Георгиев, Стара Загора

Подобни думи на отправена благодарност топлят, но и задължават. Това налага да проучваме и анализираме потребностите на посетителите и да разработваме адекватни на тези потребности услуги, продукти и непрекъснато да ги подобряваме вследствие на променящите се потребности. Затова ще продължаваме да бъдем в помощ на посетителите на Библиотечно-информационния център и да отговаряме на техните нужди по един наистина компетентен и професионален начин.
София Божинова, секретар, библиотека при НЧ „Пробуда 1914" - гр. Ивайловград