Вие сте тук

Запитване за оферти за софтуерна поддръжка на ИКТ оборудването в 960 обществени библиотеки (Ref. No RFP/BGR/00071115/001/2012)

Проект 00071115: Програма "Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки" (Програма "Глоб@лни библиотеки - България"), съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата за развитие на ООН,

ОБЯВЯВА

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТИ ЗА УСЛУГИ ПО СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА НА ИКТ ОБОРУДВАНЕТО В 960 ОБЩЕСТВЕНИ БИБЛИОТЕКИ (Ref. No RFP/BGR/00071115/001/2012).

Официалният език на процедурата е английски. Пълна информация и документация можете да намерите на английската версия на тази страница.