Вие сте тук

Обучение по компютърни умения за граждани започна в Казанлък

Безплатен курс за начална компютърна грамотност провежда от понеделник, 8 август 2011 г., Общинска библиотека „Искра" за граждани. Условието е те да имат редовна регистрация като читатели на библиотеката.

Всеки ден от 12:00 до 14:00 ч. в рамките на пет дни участниците в курса ще работят с компютрите, предоставени по Програма „Глоб@лни библиотеки - България" и ситуирани в Обществения информационен център на ОБ „Искра". Обучители са библиотекарите, преминали специална подготовка по програмата.

Целта на курса е да се преодолее информационната изолираност на различни групи читатели. Програмата включва запознаване с основните команди, създаване на умения за работа: настройване на системата, създаване на документи, организирането им, отпечатване, стартиране и работа с приложните програми Exсel и Word, с Windows и др., търсене на информация в Интернет.

Акцент е и използването на полезни сайтове, проверяването по електронен път на сметките за вода, ток и други практични умения за ежедневието. Етап от курса е и придобиването на знания за създаване и ползване на електронна поща и Skype акаунт, запознаване със социалните мрежи и създаване на индивидуални профили като средство за съвременна комуникация.

Курсът е с отворена програма, съобразена с индивидуалните познания и проблеми на читателите при ползването на съвременните технологии. Той ще се провежда периодично и ще стане трайна тенденция в дейността на културната институция.

Kazanlak_Training_small.jpg