Вие сте тук

Тържествено откриване на информационен център в с. Брестник, обл. Пловдивска

На 26 юли 2011 г. в библиотеката на Народно читалище "Саморазвитие" в с. Брестник, обл. Пловдивска бе открит информационен център, оборудван по Прорама „Глоб@лни библиотеки - България" с три компютърни конфигурации, мултимедиен проектор и мултифункционално устройство. Библиотеката е сред 17-те в областта целеви по Етап 2010 на Програмата. На церемонията по официалното откриване сред гостите бяха г-н Даскалов - зам.-кмет на община Родопи, г-н Георги Козов - кмет на с. Брестник, г-жа Нели Цветкова - главен експерт "Култура и вероизповедание" в община Родопи, членове на читалищното настоятелство, представители на кметството, колеги от гр. Куклен, самодейци и читатели. Зам.-кметът на общ. Родопи г-н Костадин Даскалов и кметът на с. Брестник г-н Георги Козов откриха компютърната зала, като прерязаха трикольорната лента. Гостите бяха посрещнати с обредна погача. С приветствие към гостите се обърнаха председателят на читалището г-жа Стоянка Павлова и г-жа Нели Цветкова, които представиха Програма „Глоб@лни библиотеки - България" и нейните цели, благодариха на институциите за подкрепата и пожелаха спорна и ползотворна работа с новата техника. Библиотекарят г-жа Елена Батинкова презентира дейността и новата визия на библиотеката на мултимедийното устройство. Пожелания за успехи бяха отправени от гостите на тържеството. Самодейците от групата за автентичен фолклор поздравиха всички, като изпяха няколко народни песни.

Brestnik_Opening_small.jpg