Вие сте тук

Задължителни стъпки и инструкция за техническа помощ при проблем с ИКТ оборудване от Фондация „Глобални библиотеки – България”

В случай на софтуерен или хардуерен проблем с ИКТ оборудването, предоставено от  Фондация "Глобални библиотеки - България", представител на библиотеката трябва да подаде заявка за сервизно обслужване към  фирма Контракс. Заявка за отстраняване на проблем е прикачена в края на съобщението.
Ако имате проблеми с връзката с фирмата пишете на електроната поща на фондацията: foundation@glbulgaria.net.