Вие сте тук

Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

От тази страница можете да разгледате презентация на постиженията на Програма "Глоб@лни библиотеки", актуална към февруари 2012 г.