Вие сте тук

Възрастни хора овладяха компютърни умения безплатно в Момчилград

Двадесет и трима момчилградчани завършиха курсовете по начална компютърна грамотност, които се проведоха в читалище „Нов живот" - Момчилград и бяха организирани по Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Ръководителката на курса Фаме Тахир, обучена по програмата, запозна курсистите с Windows, Word и Internet.

Обучението се проведе на два етапа от 1 до 12 август 2011 г. Групите се състояха предимно от възрастни хора и хора с увреждания. Най-младият обучаем беше на възраст 19 г., а най-възрастният - на 65 г. Проявиха интерес и четирима млади хора -безработни в момента.

За доброто овладяване на знанията допринесе материално-техническата база: кабинетът беше оборудван с 13 нови компютри и 1 лаптоп, също предоставени по програмата.

В края на курса обучаемите изразиха голямата си благодарност към организаторите на обучението: Камбер Камбер - председател на читалището и Фатме Тахир - технически секретар. „Наученото ще ни помогне да преодолеем социалната изолация, ще ни даде възможност да общуваме чрез компютъра с близки и познати и да разширим социалните си контакти" - споделиха обучаемите Джамил Осман и Ферище Дурмуш, а 23-годишният Халим Исмаил сподели, че вече се чувства по-уверен и наученото ще му помогне да бъде конкурентноспособен на пазара на труда.