Вие сте тук

Базово проучване за оценка на въздействието на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" има Рамка за планиране и оценка на въздействието, съгласувана между програмните партньори в България и Фондация „Бил и Мелинда Гейтс". В рамките на гранта от Фондацията се планират три проучвания за оценка на въздействието на програмата върху библиотеките и местните общности:

  1. Базово проучване (измерване в началото на изпълнение на програмата, преди инсталирането на ИКТ за потребители в целевите библиотеки) - 2010 г. Резюме и доклади от това проучване можете да свалите от връзките по-долу.
  2. Междинно проучване - 2012 г.
  3. През 2013 година - финално проучване в рамките на субсидията за „Глоб@лни библиотеки - България" от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" (ФБМГ).

Очаква се оценки на въздействието на програмата да се правят и след усвояването на субсидията от ФБМГ.

pdf.gifРезюме (464.59 KB)

pdf.gifДоклад „Целеви библиотеки (Етапи 2009 и 2010)" (1.63 MB)

pdf.gifДоклад „Целева група население 7-18 години и 18+ години" (2.34 MB)

pdf.gifДоклад „Бъдещето на библиотеките" (1.17 MB)