Вие сте тук

Изводи от първите три обучения за читатели в библиотеката при Народно читалище “Напредък 1895” - гр. Радомир

Обучение на граждани в Радомир, януари 2012
Обучение на граждани в Радомир, януари 2012

Една година екипът на библиотеката на Народно читалище “Напредък 1895” в Радомир системно анализираше посещенията и ползването на компютрите, получени по Програма „Глоб@лни библиотеки”. Потребителите бяха предимно деца до 14 години, които  ползваха достъп до Интернет по следните причини: нямат компютър вкъщи или наличен Интернет достъп, бягат от контрола на родителите при контактите си в глобалното пространство, което засилва и ролята на библиотекаря  за безопасно ползване на  сайтове.
 
Читалището в Радомир разполага с Интернет център, създаден през 2002 г. по проект „Читалища”. През годините обучените радомирци са повече от 700 човека. Работили сме по проекти за продължаващо обучение на хора на възраст над 50 години. Наличието на новата техника ни изправи пред големия въпрос: какво да правим с нея и накъде да насочим усилията си, за да бъдем полезни и максимално да натоварим използването на новите компютри? Нямахме представа дали ще има  желаещи за обучения, защото през годините вече бяха провеждани такива.Освен това, никак не ни се искаше и тази година компютрите да се ползват предимно за  забавление.
 
Направихме статистическа справка на демографската характеристика на населението в града. И така, при население 14 494 (данните са от последното преброяване на населението) учениците, живеещи и учещи в града, са 1397, хората над 55 години са 4116, като голяма част от възрастното население не е ползвало, а и не знае как да работи на компютър и да ползва Интернет. В радомирските училища има компютърни зали, а и повечето деца вече си имат домашни компютри. Решихме да стартираме  курсове по компютърна грамотност за хора над 55 години, като използваме нашия опит в такива обучения. Обявихме ги чрез широко популяризиране в местни и регионални печатни и електронни издания. Само за една седмица се записаха 45 човека. С помощта на компютърния специалист от нашия интернет център разработихме десетдневна програма за обучение, съобразена с възрастта на  записалите се. На 9 януари 2012 г. започнаха заниманията на три групи.
 
В първите групи повече от половината читатели не бяха ползвали компютър. В началото на обучението направихме презентации по учебния материал, които се приеха много добре от курсистите. Какво постигнахме?
 
1. Хората преодоляха страха от допира с техниката.
2. Успяхме да ги мотивираме да продължат да се занимават и след края на курса, което ще става с ежедневни консултации и помощ от страна на библиотекарите.
3. Научихме ги на основни умения за ползване на Интернет: направиха си електронни пощи и профили в Skype; разпечатахме адресите на най-популярните сайтове, от които те могат да търсят информация и др.
4. Доброто е, че групите са с по 5 човека, което позволява на всеки обучаем да се обърне нужното внимание по време на заниманията.
 
Какви са ползите за библиотеката?
 
1. Направена е реклама на новите възможности на библиотеката като съвременен библиотечно-информационен център.
2. Обучаемите ползват компютрите и след приключване на курсовете.
3. Петкратно е повишен броят на посещенията за ползване на компютър.
4. Променена е ролята на библиотекаря от професионална гледна точка - той вече наистина е библиотечно-информационен специалист.
 
Какви са ползите за читалището?
 
1. В променящите се социално-икономически условия читалището    засили своята роля на център за продължаващо обучение и квалификация на  хората от града, естествено, без да пропуска и възможностите за привличане на млади хора в по-атрактивни форми на занимания. От културна институция с уклон към самодейни прояви, все по-ясно се очертава ролята на читалището като място за обучение и квалификация на хората от града.
2. Умелото съчетаване на новите информационно-комуникационни технологии в традиционните читалищни дейности води до нова перспектива в развитието на съвременното читалище, а именно като културно-информационен център за местната общност.
 
Изводите са направени след обобщаване на анкетите, попълнени от курсистите след края на обучението.
 
На 30 януари 2012 г. започват нови три компютърни курса за читатели.