Вие сте тук

Официални откривания в Джурово и Видраре

На 23 август 2011 г. в две от библиотеките към читалищата в Община Правец, одобрени за включване в Етап 2010 на Програма „Глоб@лни библиотеки - България", се състоя откриване на компютъризираните работни места, оборудвани по програмата.

Гости на официалното представяне на ремонтираната и оборудвана с компютърни конфигурации зала в Народно читалище „Възраждане 1927" - с. Джурово бяха кметът на Община Правец г-н Никола Нитов, секретарят на Общината г-жа Албена Петрова, кметът на кметство с. Джурово г-н Цайко Цайков, общинският съветник г-жа Емилия Цайкова, самодейци, жители и гости на селото. Присъстваше и регионалният координатор по програмата за Софийска област г-жа Галина Томова.

Г-н Нитов поздрави бъдещите потребители на новата придобивка и пожела тя да бъде полезна за все повече хора от селото. Г-жа Галина Томова запозна присъстващите с развитието на Програма "Глоб@лни библиотеки - България", благодари на общинското ръководство за успешното съвместно партньорство и пожела на всички да ползват със здраве новата придобивка. Женската фолклорна група при читалището поздрави гостите със своите прекрасни изпълнения.

Народно читалище "Развитие 1898" - с. Видраре посрещна гостите с питка и сол за добре дошли, а Женската вокална група при читалището с ръководител Веско Генчев изпълни читалищната библиотека с многогласието на местни видрарски песни. Сред гостите бяха кметът на Община Правец г-н Никола Нитов, секретарят на Общината г-жа Албена Петрова, кметът на кметство с. Видраре г-н Божидар Маринов, членове на читалищното настоятелство и жители на селото. Регионалният координатор по програмата за Софийска област г-жа Галина Томова отново направи представяне на програмата, благодари за партньорството и пожела програмата да бъде максимално полезна за хората. Кметът на Община Правец г-н Никола Нитов благодари на Програма „Глоб@лни библиотеки - България", в лицето на г-жа Томова, за избора на целевите библиотеки от общината и пожела на потребителите на компютърното оборудване да черпят полезен опит от глобалното интернет пространство.

Dzhurovo_Opening_small.jpg

Vidrare_Opening_small.jpg