Вие сте тук

Формуляр за обратна връзка за обучение на библиотекари по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

Ако сте участвали в обучение за библиотекари по Програма "Глоб@лни библиотеки - България", моля, попълнете нашия формуляр за обратна връзка. Вашето мнение ще ни помогне да направим бъдещите обучения по-успешни.