Вие сте тук

Срещи на обучителите по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

Среща на обучителите, 30-31 януари 2012 г.
Среща на обучителите, 1-2 февруари 2012 г.
Среща на обучителите, 6-7 февруари 2012 г.

През м. януари и м. февруари 2012 г. в “Централ Хотел Форум” в град София се проведоха три работни срещи на обучителите по Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Целта на срещите беше споделяне на опит и добри практики от проведените през 2011 г. обучения, както и обсъждане на промените, предвидени в обучителната програма за 2012 г.

На 30 и 31 януари 2012 г. се състоя среща на обучителите по Направление 4: „Общуване и работа с потребители и общности”.  Включиха се 11 от 14-те обучители по Направление 4.

В периода 1 - 2 февруари се проведе среща на обучителите по Направление 3: „Услуги в модерната библиотека”.  Участваха 25 от 26-те обучители по направлението.

Срещата на обучителите по Направление 2: „Организация и управление на работата в обществената библиотека” се състоя на 6 и 7 февруари.  Участие взеха 37 обучители. 

Срещите преминаха успешно и предоставиха ценна обратна връзка на Звеното за управление на програмата във връзка с актуализираната учебна програма и провеждането на обученията през 2012 г.