Вие сте тук

Често задавани въпроси относно запитването за оферти за услуги по софтуерна поддръжка на ИКТ оборудването в 960 обществени библиотеки (Ref. No RFP/BGR/00071115/001/2012).

На тази страница ще намерите отговорите на често задавани въпроси относно запитването за оферти за услуги по софтуерна поддръжка на ИКТ оборудването в 960 обществени библиотеки. Процедурата е международна, поради което цялата информация и документация, свързана с нея, е на английски език. Моля, преминете към английската версия на тази страница, която съдържа въпросите и техните отговори.