Вие сте тук

Библиотеката при Образцово народно читалище „Заря – 1858” – гр. Хасково привлича млади хора

На 16.02.2012 г. в Библиотеката при ОНЧ "Заря – 1858" се проведе среща – разговор с младите хора от Клуб "Тайните на моя роден край" с ръководител Галина Тодорова към ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" – гр. Хасково по проект "Успех" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Целта на съвместната работа между клуба и библиотеката е чрез погледа над миналото на нашия край да формираме граждани с активна позиция към общото ни бъдеще.

Отзивчивите домакини предложиха на участниците литература по темата и демонстрираха ресурсите на Библиотеката при читалището. Всички ученици от клуба получиха дипляни с препоръчителни списъци по работните теми и безплатни читателски карти за 2012 г. Сътрудничеството между клуба и библиотеката ще продължи.