Вие сте тук

Конкурс "АГОРА" за най-успешна гражданска инициатива, реализирана от читалище

В конкурса ще бъдат отличени практики, проекти и инициативи на читалища, които през 2011 година са стимулирали участие на гражданите в решаване на проблеми на общността, отговорили са на реални нейни потребности, мобилизирали са подкрепа за различни каузи, повишили са солидарността и доверието, подпомогнали са изграждането на активни общности за местно развитие.
 
Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат, постигнат през 2011 г., независимо, че може да е започнал и в предходна година. Всяко читалище може да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като номинирано може да бъде само едно от тях.
 
Кандидатурата трябва да съдържа:
 
• Информация за кандидатстващото читалище
• Информация за гражданската инициатива, включваща: име и кратко описание на инициативата (не повече от половин страница), какви са ползите за общността, как гражданите/граждански групи и партньори са участвали в инициативата, подкрепяща организация, програма, проект и др.
• Снимки с добро качество с кратък пояснителен текст, илюстриращи инициативата (3 броя).
 
Краен срок за подаване на кандидатури - 20 февруари 2012 г.
 
За повече информация - http://agora-bg.org/bg/news.html?newsid=210.

Ключови думи: