Вие сте тук

Откриване на информационен център в с. Софрониево

В навечерието на празничните панаирни дни „Софрониево 2011" Народно читалище „Пробуда-1927-Софрониево" - с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца откри информационен център, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

Секретарят на читалището г-жа Офелия Спасова разказа пред гости и жители на селото за целите и възможностите на програмата. В специално подготвена презентация бе представен пътят на читалището от неговото създаване до днешни дни. Кметът на с. Софрониево и председателят на читалището г-н Александър Иванов и г-жа Силвия Врачовска, директор на Регионална библиотека „Христо Ботев" - гр. Враца и регионален координатор на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" за област Враца, прерязаха лентата на новооткрития център и си пожелаха библиотеката да се превърне в притегателен център за всички поколения.

Sofronievo_Opening_small.jpg