Вие сте тук

Обучение на възрастни хора в библиотеката при НЧ “Средец-1926” в София

Всеки месец в в библиотеката при НЧ “Средец-1926” в София се провежда обучение на хора на възраст над 70 г. Най-възрастният участник в обученията е на 88 г. Той е лекар по образование и пише книги (образователни и художествена литература). Мотивацията му е да може да ги пише на компютър. Като доброволци в обучението библиотеката е подпомагана от учениците в 51 училище с класен ръководител Мария Шопова. Доброволци има и от читателите в библиотеката.