Вие сте тук

Работна среща на тема „Предстоящи обучения за библиотекари 2012 г.” в Горна Малина, обл. София

На 20 февруари 2012 г. в Народно читалище „Васил Левски – 1929” - с. Горна Малина се състоя работна среща на библиотекарите от община Горна Малина по Програма „Глоб@лни библиотеки” – „Предстоящи обучения за библиотекари 2012 г.” На срещата присъстваха госпожа Галя Томова – регионален координатор по програмата, която даде разяснения по предстоящите обучения и госпожа Томислава Кременска – главен специалист Образование и Култура към Община Горна Малина.