Вие сте тук

Конкурс за обучители по „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”

Програма "Глоб@лни библиотеки - България", съвместна инициатива на Министерство на културата и Програма на ООН за развитие, набира допълнителни кандидати за обучители по Направление 5 „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”. Повече информация за обучителната програма на „Глоб@лни библиотеки – България” ще намерите на http://www.glbulgaria.bg/bg/node/292.
 
Изискванията към кандидатите са посочени в Заданието за обучител.
 
Изпращайте подробно CV и мотивационно писмо на български език до 17:00 ч. на 23 март 2012 г. (петък) на: training@glbulgaria.net.  Екипът на програмата ще се свърже само с избраните кандидати, с които ще бъде проведено интервю.

Ключови думи: