Вие сте тук

Работна среща на целевите библиотеки в обл. Пловдив

На 9 септември 2011 г. в Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив се проведе работна среща с целевите библиотеки от обл. Пловдив. Тема на срещата беше подготовката на данните и попълването на първия тримесечен отчет за всяка целева библиотека за периода юли-септември 2011 г. Присъстващите бяха запознати и с предстоящите дейности по програмата до края на 2011 г.

Срещата беше организирана по инициатива на регионалния координатор по програмата за обл. Пловдив Златка Иванова. От Звеното за управление на програмата на срещата присъстваха Люба Деветакова, ръководител мониторинг и въздействие и Красимира Кънева, регионален мениджър.

Plovdiv_Meeting_9_Sep_2011_small.jpg